Velkommen til oss

klang nyMannskoret Klang har en ubrutt sangertradisjon fra oppstarten i 1905. Koret har i alle disse årene vært en betydelig kulturbærer i Lillehammer og omegn. Aktiviteten har, som navnet tilsier, sin basis i utøvelse av tradisjonell mannskorsang.

For tiden har vi ca 40 sangglade medlemmer med god fordeling på stemmene. Sangrepertoaret strekker seg over et vidt spekter fra lystige drikkeviser til seriøs kirkemusikk. 

Koret ser det som en viktig oppgave å formidle mannskorsang basert på årelang musikktradisjon. Samtidig legges det betydelig vekt på  kontinuerlig fornying.
Det sosiale miljøet har alltid vært en viktig bærebjelke for aktiviteten i koret. Dette er nok en vesentlig årsak til at de aller fleste som begynner i koret trives godt og forblir medlemmer på livstid.