Velkommen til oss

klang nyMannskoret Klang har en ubrutt sangertradisjon fra oppstarten i 1905. Koret har i alle disse årene vært en betydelig kulturbærer i Lillehammer og omegn. Aktiviteten har, som navnet tilsier, sin basis i utøvelse av tradisjonell mannskorsang.

For tiden har vi ca 40 sangglade medlemmer med god fordeling på stemmene. Sangrepertoaret strekker seg over et vidt spekter fra lystige drikkeviser til seriøs kirkemusikk. 

Koret ser det som en viktig oppgave å formidle mannskorsang basert på årelang musikktradisjon. Samtidig legges det betydelig vekt på  kontinuerlig fornying.
Det sosiale miljøet har alltid vært en viktig bærebjelke for aktiviteten i koret. Dette er nok en vesentlig årsak til at de aller fleste som begynner i koret trives godt og forblir medlemmer på livstid.

 

På tross av dette er det et faktum at også Klang må forholde seg til en viss "turn over" av mannskap som følge av såkalt naturlig avgang. Dette medfører at rekruttering har stor oppmerksomhet.

Vi ønsker alle sangglade kandidater velkommen til å bli med i et hyggelig og inspirerende sangermiljø. Besøk gjerne vår side "Innmelding" for å få mer informasjon om rekruttering av nye medlemmer og evt. gi oss et signal om din interesse for å bli medlem.
I menyen til venstre vil du finne mer informasjon om koret. Øverst i siden vil du finne informasjon om innmelding, kontaktpersoner og medlemmer.


Mannskoret Klang har en ubrutt sangertradisjon fra oppstarten i 1905. Koret har i alle disse årene vært en betydelig kulturbærer i Lillehammer og omegn. Aktiviteten har, som navnet tilsier, sin basis i utøvelse av tradisjonell mannskorsang.

For tiden har vi ca 40 sangglade medlemmer med god fordeling på stemmene. Sangrepertoaret strekker seg over et vidt spekter fra lystige drikkeviser til seriøs kirkemusikk. 

Koret ser det som en viktig oppgave å formidle mannskorsang basert på årelang musikktradisjon. Samtidig legges det betydelig vekt på  kontinuerlig fornying.
Det sosiale miljøet har alltid vært en viktig bærebjelke for aktiviteten i koret. Dette er nok en vesentlig årsak til at de aller fleste som begynner i koret trives godt og forblir medlemmer på livstid.

På tross av dette er det et faktum at også Klang må forholde seg til en viss "turn over" av mannskap som følge av såkalt naturlig avgang. Dette medfører at rekruttering har stor oppmerksomhet.

Vi ønsker alle sangglade kandidater velkommen til å bli med i et hyggelig og inspirerende sangermiljø. Besøk gjerne vår side "Innmelding" for å få mer informasjon om rekruttering av nye medlemmer og evt. gi oss et signal om din interesse for å bli medlem.
I menyen til venstre vil du finne mer informasjon om koret. Øverst i siden vil du finne informasjon om innmelding, kontaktpersoner og medlemmer.