Styret i Klang

Navn Stilling Telefon
Kjell Joar Rognstad Sekretær 91156717
Ove Søberg Kasserer 95812097
Dag Leonardsen Dirigent 91143187
Torstein Bruøygard Administrator hjemmeside 97598403
Are Skurdal Webmaster 950 01 222
Arild Evensen Formann 99572560
Per Leif Rusten Nestformann 90651208
Ole Wilhelm Bøe Styremedlem 48195085