Standard repertoar

Mannskoret Klang har gjennom en lang karriere opparbeidet et rikholdig repertoar. En av de viktige aktivitetene på øvinger er å vedlikeholde dette repertoaret. Med dette som utgangspunkt er koret godt rustet til å påta seg oppdrag for en lang rekke anledninger på relativt kort varsel. I vedlegget nedenfor finnes en oversikt over det som p.t. anses som korets standard repertoar.

Klangrepertoar_15-16.pdf

Musikken

Nedenfor gjengis noen eksempler fra korets CD "Fra kro til katedral" (klikk på startknappen og hør på eksemplene)

Aftenrøster              

Dryckevisa              

Skänklåt                 

My Lord                  

Jul, Jul, Strålande Jul