Mannskoret Klang har en ubrutt sangertradisjon fra oppstarten i 1905. Koret har i alle disse årene vært en betydelig kulturbærer i Lillehammer og omegn. Aktiviteten har, som navnet tilsier, sin basis i utøvelse av tradisjonell mannskorsang.

For tiden har vi ca 40 sangglade medlemmer med god fordeling på stemmene. Sangrepertoaret strekker seg over et vidt spekter fra lystige drikkeviser til seriøs kirkemusikk.

Julekonserten 2023 – en minnerik forestilling

KLANGS 46. JULEKONSERT «Advent og Jul» – det er en konsert mange venter på, så [...]