Dirigenten

Dag Leonardsen har vært korets dirigent siden 1995. Han har en utrolig musikalsk allsidighet,  og er en engasjert og kunnskapsrik dirigent som har maktet å gi koret et musikalsk løft de senere år. Hans sosiale kvaliteter er uvurderlig, og han er en stemningsskaper som gjør øvelser, konserter og turer til en glede både for sangere og tilhørere. 100 års-feiringen i 2005 med USA-tur og jubileumskonserten i Kulturhuset Banken er eksempler på det.

Dag har dirigert såvel kor som korps og symfoniorkester. Han har dessuten erfaring som utøvende musiker i symfoniorkester, jazzband, gardemusikken, revyorkester, storband, visegrupper og popgruppe. På instrumentsiden trakterer han bl.a. trombone (hovedinstrument), kontrabass, elbass, piano, gitar. Stemmebruk dyrker han ved sin deltagelse i sanggruppa Den Norske Mannsoktett. Han er i sannhet et musisk menneske!

Til daglig er han professor i sosiologi ved HiL.

I tillegg til til alt dette får han innimellom også tid til å dyrke sin lidenskap for fotball når han ukentlig spiller veteranfotball sammen med gode kolleger.

Vi nevner også at han er en ihuga friluftsmann som benytter sykkelen som fremkomstmiddel året rundt!