For Norge, kjæmpers fødeland

FOR NORGE, KJÆMPERS FØDELAND.

KLANGs  grunnlovsjubileumsprogram på plass.

Et forsterket mannskor med sangere fra Den norske Mannsoktett og Mjøsikale hadde en første gjennomgang 7. og 8.mars. Regissøren Morten Jostad og dirigenten Dag Leonardsen har kommet til at sanger til konserten avsluttes ved 1905, altså vil repertoaret få innhold som spenner fra Det Norske Selskab i København via 1814 og fram til unionsoppløsningen. Tyngden i konserten vil være de nasjonalromantiske og patriotiske sangene gjennom 1800tallet.

Konsertens tittel er hentet fra åpningsordene  i  Johan Nordahl Bruns ”Norges Skaal” , ofte kalt  vår første nasjonalsang, og som ble skrevet som drikkevise til Det Norske Selskab i 1771.

Det er satt opp 2 konserter i Kulturhuset ”Banken”, Lillehammer,fredag16. mai:

                                  Kl 1900  og kl 2130.

Det er planlagt forhåndssalg av billetter. Billetten vil koste kr 200.-

Konserten tar sikte på å belyse mannskorsangens betydning for vår bygging av vår norske identitet.

 

Forståelsen av sangens betydning i nasjonale bevegelser spredte seg rundt i Europa på 1700-tallet.  Sang ble sett på som et av de viktigste bidrag for å bygge en nasjons identitet. Eller som det heter i en artikkel i Morgenbladet i 1819: «En Nation, hos hvilken Sangen bliver en herskende Skik, staar paa et langt høiere Trin i Culturen, end den som blot har Smag for Dands og Strengeleg.»

Det var slike tanker som ga støtet til  mannskorbevegelsen som igjen satte sitt preg på norsk åndsliv fra midten av 1800-tallet.  Diktere, komponister og dirigenter bare ventet på oppgaver. Derfor kunne kunstarten spre seg så fort. Bjørnstjerne Bjørnson sa engang i en tale at når man ønsket å få alle med i et kulturliv – skape fedrelandskjærlighet og nasjonal stolthet var sangen kommet som en «overordentlig hjælp».