Grasrotandelen

Grasrotandelen er en del av spilleinnsatsen som spillere i Nors Tipping øremerker for sine utvalgte mottagere. På Norsk Tipping sine nettsider finnes det fyldig informasjon om grasrotandelen, hvordan man knytter seg til sin utvalgte mottager og oversikt over hvor mye Grasrotandelen utgjør for denne mottageren.

Vi er svært takknemlig overfor de spillere som har valgt Mannskoret Klang som sin Grasrotmottager.

For de som ennå ikke har valgt Mannskoret Klang som sin grasrotmottaker er det enkelt å ordne dette. Det eneste som kreves er at du har Norsk Tipping Spillekort. Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tipping sine nettsider og registrer deg i dag.

De som velger å støtte Mannskoret Klang gjennom denne ordningen skal vite at midlene går til et godt formål og er en viktig bidragsyter for å sikre videreføring av et langvarig og godt kulturtilbud.

Vi retter en stor takk både til de som allerede har gitt sin støtte og de som planlegger å gjøre det i fremtiden.