Grunnlovsjubileet – et prosjekt i 2014

Klang har i lengre tid arbeidet med planer for å markere Grunnlovens 200-års jubileum i 2014. Planene har nå begynt å ta form og det er etablert et eget prosjekt for gjennomføringen.

Dirigenten har gjort et formidabelt arbeide med  research og å sørge for et omfattende stofftilfang. Basert på utvalg fra dette stofftilfanget vil det settes opp et program som viser historien rundt nasjonalsanger fra før, under og etter 1814.

Det vil bli et variert program med både tekster, melodier og fortellinger. Ideen er å anskueliggjøre noe av opprinnelsen til interessen for nasjonsbygging som hadde en sterk forankring i Det norske selskap i København. Med dette som utgangspunkt vil programmet i ord og toner vise utviklingen gjennom de neste 200 år og fram til i dag. 

Et gjennomgangstema i programmet vil naturligvis være å vise mannskorsangens betydning i nasjonsbyggingen og den etterfølgende kulturelle utvikling.

Koret har innledet samarbeide med kunstneren Morten Jostad som vil bli en viktig støttespiller både i innøving og fremføring av programmet. Det planlegges også samarbeid med andre eksterne krefter blant annet for å supplere programmet med innslag av instrumental musikk og visuelle illustrasjoner.

Programmet planlegges fremført ved en forestilling i Kulturhuset Banken på Lillehammer i forkant av 17.mai 2014. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om konserten skal settes opp på flere steder, men det kan også bli aktuelt.