Prosjekt «Grunnlovsjubileum 2014» har god framdrift

Rammene for KLANGS markering av Grunnlovsjubileet tar form.

Konserten blir i Kulturhuset ”Banken” 16.mai 2014.

Det faktum at konserten blir lagt til 16.mai – altså dagen før dagen – betyr et arrangement som bør ha ”vorspielets” kjennetegn, sa dramaturg Morten Jostad på korets seminar på Nermo hotell 1.november. Jostad har sagt ja til å arbeide fram en dreiebok med basis i det grundige matrialet som dirigenten og et arbeidsutvalg har utarbeidet om sang og musikk og norsk historie gjennom 200 år. Jostad vil arbeide videre med skissen om konsert med 5 – 6 ulike scener/tablåer der tilblivelsen dvs historiene omkring sangene og anekdotene om diktere presenteres. – Etter en slik konsert bør alle som har vært tilstede fått med seg de ”lange linjer” i byggingen av norsk identititet, mente Jostad, som understreket at det måtte kunne gjøres med et lite smil. Det er lett å bli for alvorlig og høytidelig – ja kanskje sogar sidrompa. – Det er man ikke på et vorspiel, gjentok Jostad. Øystein Nordås, anerkjent ”amatørfotograf” og tidligere medlem i KLANG, inngår i den kreative prosjektledelsen og får ansvaret for den visuelle del. Han har skaffet seg kjennskap til dokumentasjon som vil gi unik bildedekning.

Flagget, rettere sagt flagghistorien , er viktig for nasjonsbygging. KLANGs vorspiel vil derfor komme til å inneholde historiske skatter – og overraskelser – i så måte. Dramaturg og regissør Jostad er like kjent som forfatter og skuespiller, og han ga på seminaret eksempler på sceniske virkemidler og tekster som kan benyttes. Det som synes å være programmessig helt klart på dette tidspunkt er Scene 1: Det Norske Selskab i København 1771 med ” Norges Skaal”.
Dirigenten ser for seg en konsert med to avdelinger a 45 minutter. Stoffmengden er stor, og selv med 2 avdelinger blir jobben med å skjære ned og bort en vanskelig utfordring. Dirigent Dag Leonardsen har allerede registrert interesse utenfor Lillehammer og han ser ikke bort fra at KLANGS grunnlovsjubileumsprogram vil bli satt opp flere steder.