Tor Jonsson på Nansenskolen

«Du eig ikkje lykka einsleg»

Tor Jonsson i ord og toner

Onsdag 9. november vert det halde eit arrangement på Nansenskolen i samband med 100-årsmarkeringa for Tor Jonsson.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Mannskoret Klang på Lillehammer med sin dirigent Dag Leonardsen, Nansenskolen og Tor Jonsson-laget

Inge Eidsvåg skal halde foredrag og legg inn korsang, opplesing, visesong og instrumental musikk gjennom tala si.

Ved sida av mannskoret Klang vil vi møta Den norske mannsoktett, ein songkvartett frå Høgskulen på Lillehammer, visesongaren Bjarne Øvrelid og ulike innslag frå songarane i Klang. Heile arrangementet er tenkt å ta ein og ein halv time.